Záverečný slávnostný koncert 63.mfP zaznie v podaní Slovenskej filharmónie

Záverečný slávnostný koncert mfP 2018 zaznie v podaní Slovenskej filharmónie, ktorá od založenia festivalu nesmie chýbať pri žiadnom ročníku. Pod vedením dirigenta Rastislava Štúra zaznejú v Dome umenia radostné tóny Mozartovho klavírneho koncertu so sólistom Ivanom Gajanom a výber z najslávnejších operných zborov z diel Verdiho, Smetanu a ďalších v podaní Slovenského filharmonického zboru. Mimoriadny umelecký zážitok sľubuje program, v ktorom nebude chýbať ani slávny Zbor židovských zajatcov z Verdiho opery Nabucco.

 

Rastislav Štúr – dirigent
Ivan Gajan –
klavír
Jozef Chabroň –
zbormajster

Program:

  • W.A.Mozart: Únos zo Serailu, predohra k opere
  • W.A.Mozart: Koncert pre klavír a orchester A dur, KV 488
  • –prestávka–
  • G.Verdi: „Zbor Židov“ z opery Nabucco
  • G.Verdi: „Zbor Cigánov“ z opery Trubadúr
  • B.Smetana: „Proč bychom se netěšili“ z opery Predaná nevesta
  • R.Wagner: „Freudig begrüßen“ z opery Tannhäuser
  • A.P.Bordin: „Polovecké tance“ z opery Knieža Igor

Vstupné: 16,00 €  / predaj vstupeniek v pokladni Domu umenia a cez www.ticketportal.sk
Platí zľava ZŤP !

Slovenský filharmonický zbor