Vo Vedeckej kaviarni sa bude rozprávať o dobrých a zlých baktériách

Dobré a zlé baktérie. Rozprávajú sa, majú fitnes a sú odolné proti antibiotikám. Prednáška je zameraná na najdôležitejšie mechanizmy rezistencie na antibiotiká, stav na Slovensku u zvierat, u ľudí a v potravinách. Návštevníci sa tiež dozvedia viac o zdraviu prospešných laktobaciloch a výživových doplnkoch. Prednáša Prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV.

Názov podujatia: Vedecká kaviareň – Dobré a zlé baktérie
Dátum: streda 10.10.2018 o 17:00
Miesto: Elektrárňa Piešťany, Staničná ulica 51, 92101 Piešťany
Vstupné: 1,00 €