Slávnostný program odhalenia sochy Ľudovíta Wintera už zajtra

Po štyroch rokoch neúnavnej práce vyvrcholí v dňoch 10. a 11. mája 2019 projekt občianskeho združenia ProWinter, ktorého cieľom bolo vyhotovenie bronzovej sochy Ľudovíta Wintera,vizionára a budovateľa piešťanských kúpeľov. Hlavnou udalosťou dvojdňového slávnostného programu bude ceremoniál odhalenia sochy v sobotu 11. mája o 14.00 hodine na Kolonádovom moste v Piešťanoch,za účasti členov rodiny Winterovcov.

Pre ďalšie generácie bude táto socha slúžiť nielen ako pripomienka výnimočného života a odkazu Ľudovíta Wintera, ale aj ako inšpirácia pre nás všetkých, že tvrdou prácou, zanietenosťou a oddanosťou je možné dosiahnuť nevšedné výsledky.”, hovorí Katarína Hallová z o.z. ProWinter.

Autorom sochy je akademický sochár Mgr. arch. Roman Hrčka, ktorý už v minulosti pre Piešťany vytvoril niekoľko umeleckých diel. Z nich najvýznamnejšie je busta Eugena Suchoňa. Bronzová socha Ľudovíta Wintera sediaceho na lavičke bude umiestnená na južnej strane Kolonádového mosta.

Dvojdňový program slávnostného odhalenia sochy je výsledkom spolupráce občianskeho združenia s Mestom Piešťany, OOCR Rezort Piešťany a Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany.

Piatkové podujatie sa bude konať v Dome umenia, kde je naplánované premietanie filmu Optimista, za účasti režiséra Dušana Trančíka a koncert kapely Preßburger Klezmer Band. Sprievodným podujatím bude výstava o živote a diele Ľudovíta Wintera inštalovaná vo foyer Domu umenia.

Program bude pokračovať v sobotu popoludní na Kolonádovom moste inauguráciou príležitostnej poštovej pečiatky a následne slávnostným odhalením sochy Ľudovíta Wintera. Po skončení ceremoniálu sa návštevníci presunú do Hudobného pavilónu v Mestskom parku, kde si vychutnajú hudobné vystúpenia Funny Fellows, Music Art Orchestra s Janou Hubinskou a vokálnej skupiny Fragile. Počas celého popoludňajšieho programu bude mať verejnosť voľný vstup do expozície Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch. V parku pred múzeom bude inštalovaná výstava historických fotografií Winterovci a Piešťany.

Počas sobotňajšieho hudobného programu v Mestskom parku sa nebudú nudiť ani najmladší Piešťanci. Vďaka MaterskéMU centru Úsmev v Piešťanoch si zašportujú, vyskúšajú si zdravotnícke povolania v mini nemocnici Winterovcov alebo sa zabavia maľovaním na tvár.

Hlavný partner víkendových osláv, Kúpele Piešťany sa do sprievodného programu zapájajú aj sobotným premietaním dokumentu Optimista s anglickými titulkami pre návštevníkov a kúpeľných hostí zo zahraničia. Predslov si pripravil riaditeľ Balneologické múzeum Piešťany PhDr. Vladimír Krupa.

Súčasťou programu v Mestskom parku budú aj stánky s kulinárskymi lahôdkami od Regal Burger, Šuhajíci pri panvici, Bubble Waffle, Guden Guden, Zuckmann Villa a Espresso pod Lipou. Vstup na všetky podujatia je zdarma.

ProWinter, o.z. vzniklo v roku 2011 s cieľom šíriť myšlienku o živote a diele rodiny Winterovcov a ich prínose pre mesto Piešťany. Projekt Socha Ľudovíta Wintera v Piešťanoch bol oficiálne spustený verejnou zbierkou v roku 2014. Počas svojho pôsobenia sa členovia združenia spolu podieľali na vydaní dvojjazyčnej publikácie Spomienky na Piešťany, v spolupráci so Slovenskou chránenou dielňou Piešťany vydali kalendár Odrazy histórie v súčasnosti, vrámci filmového festivalu Cinematik premietli film Optimista, a každoročne prispievali k vianočnej nálade svojim stánkom na Piešťanských vianočných trhoch.Vďaka podpore jednotlivcov a podnikateľských subjektov z Piešťan sa im do konca roku 2018 podarilo vyzbierať všetky finančné prostriedky potrebné na dokončenie sochy Ľudovíta Wintera.

PROGRAM ODHALENIE SOCHY ĽUDOVÍTA WINTERA

Piatok 10. 5.

 • 19.00 h – Optimista – premietanie dokumentárneho filmu za účasti režiséra Dušana Trančíka / Dom Umenia
 • Preßburger Klezmer Band / Dom Umenia

Sobota 11. 5.

 • 13.00 h – inaugurácia príležitostnej poštovej pečiatky / Kolonádový most
 • 14.00 h – slávnostné odhalenie sochy Ľudovíta Wintera / Kolonádový most
 • 15.00 h – Funny Fellows / Hudobný pavilón – Mestský park
 • 16.30 h – Art Music Orchestra & Jana Hubinská / Hudobný pavilón – Mestský park
 • 18.00 h – Fragile / Hudobný pavilón – Mestský park
 • 19.30 h – Optimista – premietanie dokumentárneho filmu s anglickými titulkami s predslovom PhDr. Vladimíra Krupu, riaditeľa Balneologického múzea

15.00 – 19.00 h SPRIEVODNÝ PROGRAM:

BALNEOLOGICKÉ MÚZEUM IMRICHA WINTERA

 • predaj kníh o Ľudovítovi a Imrichovi Winterovcoch
 • výstava Winterovci a Piešťany
 • vstup do expozície zdarma

MATERSKÉ CENTRUM ÚSMEV

 • mini detská nemocnica Winterovcov
 • maľovanie na tvár
 • športové aktivity

KULINÁRSKE ŠPECIALITY

 • Regal Burger
 • Šuhajíci pri panvici
 • Zuckmann Villa
 • Bubble Waffle
 • Guden Guden
 • Espresso Pod Lipou

Vstup voľný

Zmena programu vyhradená

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Piešťany.