Piešťany vo fotografii

Piešťany vo fotografii od záveru monarchie po zánik I. ČSR.

Unikátna reprezentačná kniha prináša obraz Piešťan, mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky.

Reprezentatívny výber 650 historických fotografií Piešťan, originalita, zmeny Piešťan, história mesta i kúpeľov, krásny darček domov i do zahraničia. Súčasťou je expozície je predaj knihy v priestoroch Balneologického múzea.