Piešťany očami Wintera, plány a realizácie

Náučná výstava o plánoch a nezrealizovaných projektoch Ľudovíta Wintera – od rozsiahlej mestskej štvrte Floreát až po lanovku na Červenú vežu.

V rámci projektu realizácie Sochy Ľudovíta Wintera a pri príležitosti 50. výročia úmrtia Ľudovíta Wintera priblíži občianske združenie ProWinter v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera v Piešťanoch a Trnavským samosprávnym krajom piešťanskej verejnosti a návštevníkom mesta menej známe plány a nedokončené realizácie jeho projektov na zveľadenie mesta a podporu cestovného ruchu.

Výstavné panely s historickými fotografiami z archívu Balneologického múzea priblížia šesť projektov z dieľne Ľudovíta Wintera a jeho spolupracovníkov – Palmárium a park, Kolonádový most a hotel Arthros, Záhradné mesto a lanovka, Most cez obtokové rameno Váhu, Prestavba Františkových kúpeľov a Floreát.

Súčasťou výstavy je aj informačný panel o postupe prác na soche Ľudovíta Wintera, ktorú sa občianske združenie ProWinter snaží zrealizovať aj s pomocou finančných príspevkov z verejnej zbierky od obyvateľov mesta. Výber fotografií zachytáva celý proces od vizualizácie sochy, cez nákup materiálu a výrobu skeletu, po modelovanie hlineného modelu a jeho schvaľovanie odbornou komisiou pod vedením Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Vernisáž sa uskutoční v pondelok 10. 9. 2018 o 18:00 v galérii Elektrárne Piešťany. Výstava bude prístupná verejnosti až do 15. októbra 2018 v Elektrárni Piešťany. Otváracie hodiny – utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 14.00 h, streda od 13.00 do 18.00 h. Kontakt: 0949 892 050.

Vstup voľný.