Obec Moravany nad Váhom

Obec Moravany nad Váhom leží na ľavej strane rieky Váh, na styku západného úpätia strednej časti pohoria Považský Inovec s považským výbežkom Podunajskej nížiny. Od mesta Piešťany sa nachádza v severozápadnom smere vo vzdialenosti 3km. Časť piešťanských kúpeľov je na území Moravian a značná časť je v ochrannom pásme kúpeľov, preto sa starostlivosti o životné prostredie venuje zvýšená pozornosť. Atmosféra blízkeho kultúrneho centra sa tu snúbi s celým radom historických pamätihodností.

Z pohľadu atraktívnosti cestovného ruchu sú Moravany nad Váhom bohatšie ako iné obce v regióne. Sú to najmä národné kultúrne pamiatky : – archeologické nálezisko s veľmi významnými nálezmi a dôkazmi o osídlení v staršej dobe kamennej s najznámejším nálezom „Moravianska Venuša“, – renesančný kaštieľ z konca XVI. storočia, – rímsko-katolícky kostol z XV. storočia. Z pohľadu prírodného bohatstva je to bezprostredné zázemie – liečebných kúpeľov v Piešťanoch, – pohoria Považského Inovca , – rekreačnej oblasti „Striebornica“. Zaujímavá je tiež prírodná pamiatka Veľký jarok.
Viac na www.moravany.sk.