Novoročný klavírny koncert v Dome Umenia

Dom umenia Piešťany vás srdečne pozýva vo štvrtok 24. januára 2019 o 19.00 hod. do Malej sály na Novoročný klavírny koncert Zuzany Vontorčíkovej & Peter Nágela.

Program Novoročného koncertu:

W. A. Mozart – Sonáta D dur KV 381 pre klavír štvorručne
Allegro
Andante
Allegro molto

F. Schubert – Fantázia f mol D. 940

G. Fauré – Suita Dolly op. 56
Berceuse
Mi-a-ou
Le jardin de Dolly
Kitty-valse
Twndresse
Le pas espagnol

S. Barber – Souvenirs op. 28 (výber)
Pas de deux
Hesitation Tango
Schottische

F. Poulenc – Sonáta pre klavír štvorručne FP 8
Prelude
Rustique
Final

Zuzana Vontorčíková je absolventkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave, kde ukončila všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania v triede prof. Idy Černeckej. Počas štúdia absolvovala majstrovské kurzy u viacerých popredných klaviristov a pedagógov.

Je nositeľkou viacerých ocenení z národných i medzinárodných súťaží. Je víťazkou štipendia Yamaha Music Foundation of Europe a získala tiež Cenu rektora VŠMU za vynikajúce študijné výsledky a úspešnú reprezentáciu VŠMU v oblasti umenia.

Jej mimoriadne bohatá koncertná činnosť zahŕňa množstvo sólistických i komorných vystúpení na renomovaných podujatiach a festivaloch v rámci Slovenskej republiky. Predstavila sa ako sólistka Slovenskej filharmónie, Štátnej filharmónie Košice, Štátneho komorného orchestra Žilina a Akademického orchestra VŠMU.

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg a korepetítor na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave.

Peter Nágel,  od veku siedmich rokov navštevoval hodiny klavíra na Základnej umeleckej škole. Od roku 2010 študuje u profesorky Idy Černeckej na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde si pravidelne rozširuje svoj obzor aj účasťou na majstrovských interpretačných kurzoch.

Vystúpil na viacerých slovenských festivalových podujatiach a aj v zahraničí. Sólisticky účinkoval so Slovenskou Filharmóniou, ŠKO Žilina a Banskobystrickým komorným orchestrom. Klavirista v roku 2015 ukončil s vyznamenaním magisterské štúdium a svoje klavírne umenie si ďalej zdokonaľuje u profesorky Černeckej na doktorandskom stupni štúdia.

V akademickom roku 2015/2016 absolvoval stážový pobyt na JAMU v Brne u docenta Jana Jiraského. V roku 2016 reprezentoval Slovensko na prestížnej medzinárodnej prehliadke mladých klaviristov  „Piano forte – the next generation“ vo Viedni.

Koncert sa odohrá v rámci projektu Komorné koncerty v slovenských mestách, ktorý zastrešuje Spolok koncertných umelcov. Projekt je financovaný zo zdrojov Fondu na podporu umenia.

Dátum konania: štvrtok 24. januára 2019 o 19.00
Miesto konania: Malá sála, Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany
Vstupné: dobrovoľné