Na Bradle sa bude spomínať na generála Štefánika

V piatok 4. mája uplynie 99. rokov, čo zahynul generál Milan Rastislav Štefánik. V predvečer tohto dňa vo štvrtok 3. mája sa uskutoční Regionálna spomienková slávnosť pri tejto príležitosti a pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. Celoslovenská spomienková slávnosť je naplánovaná na sobotu 5. mája. Podujatia sa budú konať na mohyle Bradlo, v Brezovej pod Bradlom a Košariskách.

Program

3. 5. 2018 | 16.00 hod.
Košariská

– vernisáž výstavy Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik, evanjelický kostol v Košariskách
– slávnostné služby Božie, evanjelický kostol v Košariskách
– slávnostný akt kladenia vencov a kytíc, rodný dom M. R. Štefánika
– fakľový pochod historickou cestou na Bradlo, rodný dom M. R. Štefánika

3. 5. 2018 | 19.30 hod.
Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle

– slávnostný akt kladenia vencov
– hymna SR
– slávnostné príhovory
– hymnická pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom
– slávnostné zapálenie vatier

5. 5. 2018 | 14.00 hod.
Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle

– prelet leteckej techniky
– slávnostný akt kladenia vencov
– hymna SR / Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
– báseň / František Kovár
– príhovory hostí
– pieseň / Danubius Octet Singers
– duchovné slovo / ECAV
– pieseň / Danubius Octet Singers

5. 5. 2018 | 15.30 hod.
Námestie gen. M. R. Štefánika, Brezová pod Bradlom

– folklórny súbor Brezová
– ženský zbor Slováckého krúžku Charvatčané, Břeclav
– Ústřední hudba Armády České republiky

Mohyla Milana Rastislava Štefánika sa nachádza na vrchu Bradlo týčiacom sa v nadmorskej výške 543 medzi mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská.

Mohyla je 96 m dlhá a 70 m široká stavba. Jej dolná terasa, ktorá má rozmery 93 m x 62 m a dve schodiská, je v nárožiach ukončená vatrovými komorami. Na hornej terase, ktorá má rozmery 45 m x 32 m a tiež dve schodiská, sú umiestnené štyri 12,5 m vysoké obelisky. Obelisky symbolizujú štyri obete leteckého nešťastia a zároveň štyri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. Vrchol mohyly tvorí tumba (náhrobok) a na jej stranách sú tieto nápisy:

Čs. minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21. júla 1880 4. mája 1919
Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave
S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. Aggiunti
Veľkému synovi oslobodený národ československý

Mohyla je súčasne symbolom samostatnosti a slobody nášho národa a pamätník významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta.

-inf- Zdroj: www.bradlo.sk, www.brezovapodbradlom.sk