Hrad Beckov v marci otvára svoje brány pre verejnosť

Sezóna 2019 sa nezadržateľne blíži a kolektív zamestnancov Hradu Beckov intenzívne pripravuje program a mnohé novinky pre návštevníkov. Hrad Beckov má už otvorené hradné brány pre verejnosť. V marci bude otvorené aj počas jarných prázdnin. Nasledovne počas víkendov do konca mesiaca.

Pre tých, čo s nami prídu na hrad privítať jar 8. marca (MDŽ), bude pripravené v prípade nepriaznivého počasia varené víno alebo ochutnávka výborného vína od Vinum Kult z Nového Mesta nad Váhom. Pre dámy máme pripravené ružičky. V tento deň má samozrejme každá žena vstup na hrad zdarma.

Ladislav Medňanský

Z hľadiska programu sa sezóna 2019 ponesie v duchu viacerých noviniek, výročí a tém. Už 18. apríla 2019 si pripomenieme významného, svetovo uznávaného maliara a rodáka z Beckova Ladislava Medňanského. Pripravili sme výstavu reprodukcií jeho diel, v ktorých sa autor venoval najmä Beckovu.

Tri kľúče pre Katarínu/ História, ktorá nás spája

Jednou z nosných tém pre rok 2019 bude príbeh mladej Kataríny, dcéry Stibora ml.: Po smrti otca sa o majetok neplnoletej šľachtičnej starajú traja kasteláni (Beckov, Čachtice, Plavecký hrad). Rodinné poklady sú uschované v truhlici na hrade Beckov a uzamknuté troma kľúčmi. Každý z kastelánov má jeden. Obdobne aj donačné listiny na majetky rodu sú zhotovené v troch kópiách. V neprítomnosti kráľa Žigmunda Luxemburského však kráľovská rada rozhodne, že nárok mladej Kataríny je neoprávnený a tak prichádza o väčšinu svojho dedičstva.

Príbeh však má do istej miery šťastný koniec. Tri roky po tejto udalosti, na smrteľnej posteli, kráľ daruje hrad Beckov Pavlovi Bánfimu s podmienkou, že si musí vziať za ženu Katarínu. Tá sa tak vracia domov, do rodinného sídla Stiborovcov, na Beckovský hrad. Na základe tohto príbehu sme pre návštevníkov pripravili rôzne programy a podujatia, pre dospelých napríklad otváracie podujatie „Tri kľúče pre Katarínu“ (6. – 7. apríla) alebo záverečné podujatie „Festival dobovej kuchyne“ (21.septembra). Pre deti potom najmä počas leta rôzne animačné programy, medzi nimi aj hranú prehliadku hradu.

Novinkou, ktorá prinesie symbolické spojenie troch hradov (Beckov, Čachtice a Plavecký hrad) je program pod názvom „História, ktorá nás spája“. Úlohou návštevníkov bude navštíviť troch hradných kastelánov a poskladať z ich daru listinu, ktorá mladej Kataríne prinavráti jej dedičstvo. V prípade, že nám do 21. septembra úspešní pútnici zašlú všetky tri časti listiny, zaradíme ich do žrebovania o atraktívne ceny.

Výstava stredovekého kúpeľníctva, lekárstva a hygieny

Minulý rok sme v rámci programu prezentovali zapožičanú výstavu drakov a drakobijcov. Tento rok sme stavili na vlastné zdroje a v dvoch pivničných priestoroch Západného paláca a jedného v donjone umiestnime výstavu stredovekého kúpeľníctva, lekárstva a hygieny. Výstava bude mať figurálnu časť, ukážku rôznych rekvizít, množstvo zaujímavých informácií a súčasne aj interaktívne časti, ktoré pobavia a v prípade úloh potrápia nie len deti, ale aj dospelých.

Hradné hospodárstvo

Už v mesiaci jún sa návštevníci budú môcť opäť tešiť na projekt hradného hospodárstva, ktoré bude tohto roku umiestnené v priestore dolného hradu pri Veľkej delovej bašte. Počas mesiacov júl a august pribudnú sokoliarske vystúpenia na dennej báze. Od júna do augusta bude v tomto priestore zároveň fungovať jazda na poníkovi, hrnčiarska dielňa a špecializovaná prehliadka s kŕmením zvieratiek. Vo vybraných termínoch kováčska a sviečkárska dielňa. Už tradične sa počas víkendov môžu návštevníci tešiť aj na lukostreľbu na hornom hrade. Kompletný a podrobný program podujatí si môžu návštevníci pozrieť na stránkach alebo na facebooku hradu.

Sakrálna cesta po Beckove/ Vaša brána do histórie

Nesmieme opomenúť zaujímavý projekt, ktorý vznikol v spolupráci s františkánskou rehoľou a správou evanjelickej fary v Beckove. Počas podujatia nazvaného „Sakrálna cesta po Beckove“ budú sprístupnené jednotlivé kostoly (evanjelický, farský a kláštorný), ako aj priestor, kde sa v minulosti nachádzala synagóga, cestou na hrad židovský cintorín a na záver hradná kaplnka s Beckovskou madonou. Tento sprevádzaný produkt cestovného ruchu bude k dispozícii na objednávku alebo počas vybraných podujatí počas roka a srdečne budú vítaní nielen návštevníci Beckova, ale aj Beckovania.

Stavebná činnosť na hrade v sezóne 2019

Marcoví návštevníci budú môcť zároveň ako prví otestovať nový povrch prístupovej cesty na hrad, ktorý sme v spolupráci s Obcou zrealizovali koncom roka 2018. Ide o poslednú stavebnú aktivitu na hrade a v okolí z minulého roka. Táto aktivita sprístupní hrad aj pre hendikepovaných, ale určite ju ocenia aj rodiny s malými deťmi v kočíkoch.

V nastavenom trende opráv hradu by sa malo pokračovať aj v tom aktuálnom roku. Obec Beckov je pravidelným žiadateľom o príspevok z grantového programu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom, prostredníctvom ktorého chceme zrealizovať viacero aktivít väčšieho alebo menšieho rozsahu. Medzi najrozsiahlejšie rekonštrukčné práce bude v sezóne 2019 patriť zabezpečenie a konzervácia tzv. Veľkej delovej bašty na dolnom nádvorí. Plánujeme zamurovať veľkú kavernu v jej západnej stene, opraviť vydutiny v korune múru a najmä zakonzervovať jeden z najstarších múrov hradu v priestore prechodu zo stredného nádvoria do bašty. V prípade úspešnej realizácie je v pláne vytvoriť tu vyhliadku.

Na základe zrealizovaného architektonicko-historického výskumu sakristie z roku 2018 je zámerom aj uzavretie hradnej kaplnky. Podľa objemu získaných finančných prostriedkov sa bude postupne realizovať reštaurátorská obnova vstupného portálu a kamenného schodiska na emporu. Ďalším krokom bude uzavretie sakristie. Podľa zámeru schváleného Krajským pamiatkovým úradom v Trenčíne by tu mali byť osadené dvere s drevenými zárubňami a nasledovne aj nová tehlová dlažba a klenutý strop. Tento priestor by mal v budúcnosti slúžiť ako zázemie pre správu hradu. Nad sakristiou vznikne zároveň  vyhliadkový priestor z novej terasy. Na realizáciu terasy si však budeme musieť s najväčšou pravdepodobnosťou počkať až do roku 2020. V ideálnom prípade sa v roku 2019 vrátime aj k reštaurovaniu fresiek v troch gotických oknách kaplnky.

K plánovaným drobným úpravám areálu hradu patrí najmä zámer čiastočného zatrávnenia dolného nádvoria a vytvorenia dvoch nových chodníkov k expozíciám, ktoré by mali zamedziť doterajšiemu víreniu prachu pri silnom vetre. Kompletná rekonštrukcia čaká aj schody k hradnej studni, kde by sme radi pridali aj vymedzovacie lanovia. Prostredníctvom projektu nezamestnaných sa bude  pokračovať v osekávaní cementových omietok a špárovaní škár vápennými zmesami. Súčasne by sme radi pokračovali v zaizolovaní klenby v západnom trakte Severného paláca.

Pevne veríme, že si z bohatej ponuky hradu Beckov vyberiete.