Hľadáme nového kolegu – kolegyňu

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, vypisuje výberové konanie na pozíciu marketingového pracovníka v oblasti cestovného ruchu.

Pracovná náplň: koordinácia marketingových aktivít, tvorba a propagácia produktov cestovného ruchu, styk so zákazníkmi a poskytovateľmi služieb, účasť na výstavách cestovného ruchu a prezentáciách, koordinácia online marketingu, starostlivosť o webovú prezentáciu OOCR a sociálne siete, komunikácia s médiami a PR

Miesto výkonu: Piešťany

Mzda: 500,- € (brutto)

Druh pracovného pomeru: polovičný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

Jazykové znalosti: angličtina – plynulý hovorový a písomný styk

Špeciálne požiadavky: flexibilita, vysoké pracovné nasadenie, vodičský preukaz skupiny B, práca s počítačom (word, excel, powerpoint), prax v marketingu a cestovnom ruchu výhodou

Termín nástupu: 1. jún 2018

Náležitosti prihlášky na výberové konanie: osobné údaje kandidáta, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis

Uchádzači o pracovnú pozíciu zašlú prihlášku a ďalšie požadované materiály poštou na adresu: OOCR Rezort Piešťany, Kukučínova 21, 921 01 Piešťany

Uzávierka prihlášok: 25. mája 201816