Dotazníkový prieskum k tvorbe Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany

Piešťany v roku 2018 začali realizovať proces tvorby koncepčného dokumentu – Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022. Ide o strategický materiál, v ktorom zhrnieme všetky podstatné informácie o aktuálnych, ale i budúcich podujatiach v meste. Váš názor je pre nás veľmi dôležitý, pretože na základe neho dokážeme lepšie naplánovať ďalšie aktivity mesta.

Dotazníkový prieskum k tvorbe Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022 pre obyvateľov Piešťan ( vyplniť do 30.11.2018): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsRExT_DNcjoPQ_ZjsZxkYuPCfMV3PgnBnDw1-oa4CDt36qA/viewform

Ďakujeme za Váš čas, ktorý venujete vyplneniu dotazníka.