Deti si môžu vyskúšať niekoľko povolaní na podujatí Čím budem keď vyrastiem…

Čím budem, keď vyrastiem? To je názov podujatia, ktoré sa v sobotu 20. októbra 2018 uskutoční v Mestskom kultúrnom stredisku Piešťany. Cieľom organizátorov z materského centra Úsmev je priblížiť deťom rôzne povolania, dať im možnosť vyskúšať si ich a umožniť im na chvíľu sa stať napríklad lekárom, kuchárom alebo policajtom. Podujatie je zároveň zamerané na podporu spoločného trávenia voľného času rodičov s deťmi.

Deti si budú môcť vďaka partnerom vyskúšať pestrú paletu povolaní a aj sa pri tom niečo nové naučiť.

Akcia je postavená na jednoduchých a dynamických činnostiach súvisiacich s vybraným povolaním. Rodičia spolu s animátormi ukážu deťom, čo všetko konkrétna profesia v sebe zahŕňa. Realistickosť profesie dotvárajú skutočné pomôcky, odev a pracovné náradie, ktoré sa bežne pri práci používajú a deti si ich budú môcť nielen pozrieť ale aj vyskúšať.

Podujatie sa bude konať na budúci týždeň v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Piešťany 20. októbra od 10:00 do 16:00 h.