Balneologické múzeum Imricha Wintera

_DSC4002

Múzeum bolo založené v roku 1928 pod názvom Piešťanské múzeum.V prvej expozícii múzea, ktorá niesla názov Etnografická zbierka, boli vystavené: flóra, fauna, národopisná keramika, kroje a výšivky, ľudová architektúra, slovenské rezbárstvo a maľby, história a archeológia. V roku 1951 bolo múzeum zoštátnené a stalo sa Okresným múzeom. V roku 1963 bolo premenované na Balneologické múzeum a cieľom tohoto špecializovaného múzea bolo dokumentovať históriu kúpeľov a kúpeľníctva na území Slovenska. Pri príležitosti stého výročia narodenia slovenského básnika Ivana Krasku, 12. júla 1976, Balneologické múzeum slávnostne otvorilo v priestoroch jeho piešťanského bytu expozíciu Pamätná izba Ivana Krasku. Múzeum momentálne nesie názov Balneologické múzeum Imricha Wintera.

Nájdete tu archeológiu regiónu Piešťan, nálezy z bohatých kniežacích hrobov z Krakovian-Stráží, národopis regiónu s ľudovým domom s pôvodným zariadením a zbierkami keramiky, ľudových plastík, krojov, obrazov, expozíciu približujúcu dejiny Piešťan a dejiny Piešťanských kúpeľov, časť expozície je venovaná najvýznamnejším minerálnym vodám Slovenska a samostatná časť expozície je venovaná významnej osobnosti slovenských i európskych dejín – gen. M. R. Štefánikovi. Návšteva vhodná aj ako spestrenie hodín vlastivedy, dejepisu, slovenského jazyka, estetiky, výtvarnej výchovy.

Web:
http://balneomuzeum.sk/sk/

 

Hodnotenie od návštevníkov
[Total: 3    Average: 4.7/5]