Čím budem, keď vyrastiem – III.Cieľom podujatia je priblížiť deťom rôzne povolania, dať im možnosť vyskúšať si ich a umožniť im na chvíľu sa stať napríklad lekárom, kuchárom alebo policajtom. Podujatie je zároveň zamerané na podporu spoločného trávenia voľného času rodičov s deťmi.
Vstup: bezplatný
Dátum: 5. Októbra 2019
Čas: 14:00
Miesto: Elektrárňa Piešťany, Staničná 51 , Piešťany