Čachtický hrad ponúkne množstvo zaujímavých podujatí

Čachtický hrad bude počas nadchádzajúcej sezóny dejiskom množstva zaujímavých podujatí, prvé z nich čakajú na návštevníkom začiatkom apríla. Organizátori sa tento rok rozhodli zamerať na dejiny Čachtického hradu, ale aj na osvetu týkajúcu sa ochrany prírody v rezervácii Čachtické Karpaty. Prvé je na programe čistenie hradnej cesty, ale tešiť sa môžete napríklad aj na veľkonočnú oblievačku, lukostrelecký turnaj i Noc duchov a strašidiel.

Aktuálne v marci je hrad otvorený počas víkendov od 10:00 h do 17:00 h, pričom posledný vstup je o 16:30 h. V apríli je hrad otvorený tiež počas víkendov, ale o hodinu dlhšie do 18:00 h s posledným vstupom o 17:30 h. Od 16. mája bude hrad otvorený už aj cez týždeň od utorka do nedele v čase medzi 10:00 h a 18:00 h. Bližšie informácie nájdete tu.
CH_program_na_web

Stavba stredovekého kamenného hradu súvisela s tatárskym vpádom do Uhorska. Výstavba začala v 1. polovici 13. storočia na podnet panovníka Bela IV. Hrad bol vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-Poznan v 13. storočí. Kráľovský hrad sa postupne rôznym spôsobom – darom, kúpou, či násilným ovládnutím dostával do rúk viacerých rodov.

Na konci 13. storočia sa hradu zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1392 daroval hrad kráľ Žigmund Stiborovi zo Stiboríc za jeho verné služby. Po Stiborovej smrti hrad Čachtice vlastnil jeho rovnomenný syn a to až do roku 1434. Pravdepodobne vtedy prikročili k prestavbe jestvujúceho pôvodného hradu a rozšíreniu o veľké nádvorie s gotickou kaplnkou, obkolesenie hradu parkánovými múrmi s ochodzou a cimburím, hospodárskymi budovami, dielňami a tunelovitým vchodom. Panovníci, aj Stiborovci, dôsledne dbali o to, aby hrad bol pevnosťou, ktorá odolá náporom všetkých nepriateľov.

Kráľ Žigmund daroval hradné panstvo v roku 1436 Michalovi Orsagovi de Gut. Tento rod sa tiež staral o hrad a jeho vybavenie. Keďže bol v jeho rukách 130 rokov, zanechal na ňom stopy v podobe ďalších úprav. Prudký rozvoj palných zbraní v 2. polovici15. stor. podnietil vybudovanie druhého širšieho parkánu, ktorý na juhu vyústil až do predsunutej opevenenej bašty s delovými strielňami. Keď posledný príslušník rodu Orságovcov – Krištof Orság zomrel bez potomkov, pripadlo hradné panstvo kráľovi Maximiliánovi I., ktorý ho dal v roku 1569 do zálohu Uršule Kanižajovej vdove po Tomášovi Nádašdym. Jej syn František Nádašdy I. hradné panstvo od panovníka odkúpil v roku 1602. Po jeho smrti v roku 1604 zdedila panstvo manželka Alžbeta Báthoryová – známa ako krvavá čachtická pani, ktorá však žila v kaštieli v Čachticiach. Po smrti Alžbety vznikli dedičské spory medzi jej deťmi – synom Pavlom Nádašdym a dcérami Katarínou a Annou, vydanými za Juraja Drugeta a Mikuláša Zrínskeho. S opravou a prestavbou hradu v roku 1670 bol najviac zviazaný František Nádašdy II. Po odhalení Vešeléniho sprisahania, v ktorom sa angažoval aj František, panovník nariadil obsadiť Čachtický hrad a skonfiškovať majetok. Pri rabovaní cisárskym vojskom bol hrad poškodený. Skonfiškované majetky pripadli kráľovskej komore, ktorá ich prenajala Révajovcom a Draškovičovcom. V roku 1703 sa majiteľmi hradu stali členovia rodu Forgáčovcov a Berčéniovcov. Po dobytí kuruckými vojskami F. Rákociho /1708/ začal hrad pustnúť a v roku 1799 vyhorel. V roku 1765 získali panstvo Erdodyovci, v roku 1855 Bruenerovci a v roku 1887 Springerovci. Zo stručnej prehliadky vlastníkov obce, panstva a hradu vidno, že sa tu vystriedalo množstvo významných uhorských rodov. Pričom svedectvá archeologických nálezov dokazujú, že Čachtický hradný kopec bol osídlovaný už v praveku. V súčasnosti je vlastníkom hradu Obec Čachtice.

V rokoch 2012-2014 prebiehal projekt statického zabezpečenia veľkej časti hradu a po prvý krát sa na hrade robil aj archeologický výskum. 20. júna 2014 bol hrad znovuotvorený pre návštevníkov.
-rp- Zdroj: www.cachtice.sk