Balneologické múzeum i Vojenské historické múzeum sa zapoja do Noci múzeí

Balneologické múzeum Imricha Wintera i Vojenské historické múzeum v Piešťanoch chystajú na  sobotu 20. mája v rámci podujatia Noc múzeí zaujímavý program.Návštevníci si budú môcť v expozíciach Balenologického múizea užiť prezentácie, kvízy, tvorivé dielne, komentovanú prehliadku, ukážky hasičskej techniky a výstroja, archeologické nálezy z rieky Váh a ešte mnoho ďalšieho. Vo Vojenskom historickom múzeu okrem prehliadky tradičných expozícií uvidíte aj prezentáciu činnosti klubov vojenskej histórie, či dokumentárne filmy s vojenskou tematikou.

Medzinárodný deň múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti.

Program Balneologické múzeum Imricha Wintera


20. mája 2017
od 13.00 do 20.00 hodiny
-tvorivé dielne
-ukážky krojov (a možnosť aj si kroj vyskúšať)
-prezentácia vzdelávacieho programu pre deti a mládež Život pri rieke Váh
-kvíz pre malých aj veľkých
(realizované s podporou Fondu na podporu umenia)

15.00 hodina
Ukážky hasičskej techniky a výstroje – Hasičský a záchranný zbor Piešťany
(zmena tohto bodu programu vyhradená)

16.00 hodina
Prezentácia – Dávne náplavy rieky Váh

17.00 hodina
Prezentácia – Archeologické nálezy z rieky Váh

Expozícia vo Vile dr. Lisku
Otvorené od 13.00 do 20.00 hodiny
Prehliadka unikátnej výstavy Krása kraslíc (viac ako tisíc kraslíc zdobených najrôznejšími technikami, materiálmi a motívmi) so sprievodným slovom

15.00 – 18.00 hod.
Ukážky z tvorby kraslíc pre deti – možnosť vyskúšať si rôzne techniky výzdoby kraslíc s pomocou krasličiarok z Piešťan: Mgr. Jarmily Hluchovej a Mgr. Kataríny Petrovičovej
Podmienka: Treba si priniesť vyfúknuté vajíčka

Pamätná izba Ivana Krasku
13.00 – 17.00 hod.
Komentované prehliadky expozície každú celú hodinu, prednes poézie Ivana Krasku

 

Program Vojenské historické múzeum Piešťany

13,00 h
Otvorenie expozície múzea pre širokú verejnosť
13,00 – 14,15 h
Príchod a privítanie pozvaných hostí
14,30 h
Príhovor riaditeľa VHÚ, prezentácia nových prírastkov v expozícii
13,00 – 24,00 h
Prehliadka vystavených zbierkových predmetov v expozícii VHM Piešťany
13,00 – 20,00 h
Propagácia OS SR príslušníkmi Personálneho úradu OS SR – Regrutačnej skupiny Trnava
13,00 – 20,00 h
Výstava chladných a palných zbraní a munície Klubom vojenskej histórie ČSĽA – hala č. 1
13,00 – 20,00 h
Prezentácia činnosti Klubu vojenskej histórie ČSĽA Kolíňany
13,00 – 20,00 h
Statické ukážky múzejnej techniky na voľnej ploche (v prípade nepriaznivého počasia v hale č. 1-3)
13,00 – 20,00 h
Premietanie dokumentárnych filmov a dokumentov s vojenskou tematikou
24,00 h
Ukončenie podujatia, zatvorenie expozície múzea

Podujatie Noc múzeí umožňuje návštevníkom vidieť expozície v inom svetle ako zvyčajne. Večerné prehliadky majú svoje neopakovateľné čaro. Exponáty v exteriéri vďaka nasvieteniu pri západe slnka dostávajú úplne inú dimenziu. Okrem toho pripravili pracovníci múzea na nadšenci vojenskej histórie sprievodný program. Jeho súčasťou je napríklad i výstava chladných a palných zbraní, prezentácia klubov vojenskej histórie a premietanie dokumentov.

Múzejné oddelenie Piešťany, ktoré je súčasťou Vojenského historického ústavu sa začalo budovať v roku 2002 v objektoch po zrušenej 32. leteckej základni. Bývalé kasárne SNP na Orviskej ceste slúžia ako depozitáre a administratívna budova. Stále expozície sú vybudované v južnej časti piešťanského letiska. Expozícia “Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992“ bola verejnosti sprístupnená v roku 2004. Umiestnená je na ploche väčšej ako 41 000 m2 a je členená na vnútornú a vonkajšiu. V expozíciách je pre verejnosť sprístupnených viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca II. svetovej vojny až po rok 1992. V depozitároch múzejného oddelenia je ďalej uložených 18 500 predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách. Múzejné oddelenie Piešťany registruje ku koncu roka 2016 vo svojom zbierkovom fonde 8 471 zbierkových predmetov, zaradených v 22 múzejných zbierkach.


 

-rp- Foto: archív, Balneologické múzeum Imricha Wintera, muzeum.sk, -th-