Hlavným exponátom Autolinea 2018 bude športovo-pretekový prototyp GIOM 01Fiat 1600 2xDOHC z 1974

Výstava Autolinea 2018 archeDESIGN sa bude konať 1 – 11.novembra 2018 (vernisáž utorok 6.novembra 2018 o 17.00 študentské sympózium pre ProFutura 6.novembra 2018 o 15.00) nadväzuje na minuloročnú výstavu Autolinea czechoslovakia 1948-1988 ,ktorá sa stretla s mimoriadnym ohlasom doma aj v zahraničí. Tento rok mapuje  Autolinea 2018 podrobnejšie  rozpracované designérske projekty, vytvorené poprednými československými autodesignermi v rokoch 1968 -1988. Na výstave venovanej osobnostiam avantgardy československého automobilového designu,budú prezentované návrhy automobilov z tohoto obdobia  a množstvo doteraz neznámych kresieb a fotografi.

Výstavu kurátorsky realizuje v  spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Piešťany v kultúrno spoločenskom  centre Fontána v Piešťanoch  zberateľ z oboru automobilového designu Peter Chudý.

Hlavným exponátom bude ale pri vernisáži 6.novembra 2018 o 17.00 prezentovaný, športovo-pretekový prototyp GIOM 01Fiat 1600 2xDOHC  /z roku1974/. Plne funkčný prototyp /zreštaurovaný v rokoch 2016-2018/ sa v nachádza  zbierke Jána Ondrejku reštaurátora a pretekára seriálu Majsrovstiev Európy, pretekov automobilov do vrchu v triede KLASIK.

Zároveň  budú prezentované realizačné výstupy druhej etapy projektu archeDESIGN ,ktorého cieľom je skúmať komplexne designersku tvorbu vytvorenú na našom území.Projekt archeDESIGN  má byť motiváciou pre nastupujúcu generáciu talentovaných mladých ľudí k sebavedomejšiemu vystúpeniu v rámci nových podmienok daných technológiami 4G. Nové výrobné 4G technológie budú znamenať ústup od pre sériovú výrobu optimalizovaných unifikáciou cenovo orientovaných designov ku hodnotným myšlienkovo bohatým a marketingovo lukratívnym výrobkom s vysokým percepčným a tvarovo atraktívnym štandardom. Ku dosiahnutiu výsledkov  vedúcich k naznačeným cieľom treba okrem talentu,vôle, a usilovnosti aj veľký kus sebavedomia. Poukázaním na výsledky práce významných autorov designu v podmienkach rokov 1968-88 chce projekt  archeDESIGN povzbudiť mladých tvorcov nastupujúcej generácie ku nekompromisnému a sebavedomému opusteniu rady montážnikov a lacných zhotoviteľov v podmienkach pásovej výroby. Na vernisáži v rámci sympózia Autolinea ProFuturo formou komentovanej prehliadky exponátov zoznámia tvorcovia nastupujúcu generáciu designerov s  procesom stavby prototypov v šestdesiatych  rokov 20 storočia. Autolinea ProFuturo bude v budúcnosti platformou, na ktorej budú vystavované pozoruhodné diela študentov designu na Slovensku.