Prezentácia unikátnej knihy „Piešťany vo fotografii“

Srdečne pozývame záujemcov o históriu a historické fotografie na prezentáciu unikátnej, Balneologickým múzeom Imricha Wintera vydanej, reprezentačnej knihy Piešťany vo fotografii / od záveru monarchie po zánik I. ČSR, ktorá obsahuje výber 650 historických fotografií a prostredníctvom nich prináša obraz Piešťan – mesta i kúpeľov v historicky veľmi zaujímavom období – od konca 19. storočia, záverečných desaťročí existencie monarchie, až po zánik I. Československej republiky.Prezentácia sa koná 14.2.2019 o 16:30 h v Galérií v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána.

Poskytuje komplexný obraz o zmenách, ktoré sa v Piešťanoch udiali. Tvorcovia sa sústredili i na originalitu, vyberali fotografie, ktoré boli doteraz len málo, alebo neboli vôbec publikované. Publikácia je vydaná dvojjazyčne – slovensko – anglicky.

V kultúrno programe vystúpi folklórny súbor „Rodina Hlbocká“ a Piešťanský dixieland pod vedením Ľubomíra Váryho.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia www.fpu.sk.